Een cursus bestaat uit 2 maal 16 lessen van 2,5 uur                                                                                                                                    
Dinsdagavond
volwassenen19.30-22.00 uur
Vrijdagmorgenvolwassenen10.00-12.30 uur
Woensdagavondvolwassenen19.30-22.00 uur
Maandagavondvolwassenen19.30-22.00 uur
Zaterdag en zondag behoort tot de mogelijkheden, eventueel met lunch

U krijgt de mogelijkheid om bij verhindering op de vaste cursusdag uit te wijken naar een andere cursusdag!

De cursus vindt doorgang bij voldoende aanmeldingen (minimaal 8 personen)